Follow Us

Budowanie domu jednorodzinnego…

Wszelkiego typu nadzory budowlane zajmują się przede wszystkim kontrolą przestrzegania szeregu norm prawa budowlanego na placach budowy. Nadzory budowlane Warszawa to jeden z działów administracji. Zajmuje się on zwłaszcza dokonywaniem różnorodnego rodzaju kontrolioraz dodatkowo inspekcji i wykonuje zlecenia, które to obejmują wykorzystywanie budynków.

Nadzory budowlane głównie kontrolują jak stosowane oraz przestrzegane są przepisy obowiązującego prawa budowlanego na placach budowy. Nadzorują one również działalność działów administracji budowlanej oraz architektonicznej. Nadzory budowlane zajmują się również badaniem przyczyn powstawania katastrof na budowach. Wymienić możemy trzy główne organy nadzoru budowlanego. Wśród nich można wymienić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Budowanie jednorodzinnego domu nadzoruje oczywiścieinspektor powiatowy. Jest on także pierwszą instancją we wszelkich sprawach, które są związane z nadzorem budowlanym a także nie są przeznaczone wyższym instancjom. Istnieje także taka osoba jak inspektor od nadzoru inwestorskiego. To osoba, jaka uczestniczy w procesie budowy i ma do tego wszystkie wymagane uprawnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy w trakcie wykonywania wszelkich niezbędnych działań na budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *